کانتا احمد

کانتا احمد

عن الكاتب
«کانتا احمد»، پزشک، از استادان رشته‌ی پزشکی دانشگاه دولتی نیویورک و استاد برجسته‌ی دانشگاه گلاسکوی کاله‌دونیا است. وی مسلمان بریتانیایی آمریکایی، نویسنده‌ی «در سرزمین زنان نادیدنی»، از اعضای شورای روابط خارجی، و عضو شورای نسل آینده در انستیتوی «بنیاد شوعا»، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی‌ در رشته‌های تاریخ و آموزش تصویری است.