پال آلستر

پال آلستر

عن الكاتب
«پال آلستر» روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل با علاقه‌ای ویژه به مناقشات اسرائیل و فلسطینیان، و سیاست‌های خاورمیانه‌. وی با چندین رسانه‌ی بین‌المللی همکاری دارد از جمله «اورشلیم ریپورت»، و تا همین اواخر بیشترین اخبار را او برای بخش خاورمیانه‌ی FoxNews.com تهیه می‌کرد. توئیتر @paul_alster www.paulaster.com