میچل بارد

میچل بارد

عن الكاتب
دکتر میچل بارد مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی « American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE)» و تحلیلگر سیاست های خارجی است که در موضوعات مربوط به ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه کنفرانس می دهد. دکتر بارد همچنین مدیر کتابخانه مجازی یهود است که بزرگترین و جامع ترین دانشنامه تاریخی و فرهنگی یهود است. به قلم وی 2 کتاب تالیف شده است.