رابرت بارنیج

رابرت بارنیج

عن الكاتب
«رابرت بارنیج» مدرس و هماهنگ روابط بین المللی دانشگاه «وبستر» و از استادان پاره وقت دانشگاه حیفا در اسرائیل است. ‫آخرین کتابی که به قلم وی منتشر شده، «خود‬مختاری، استقلال دولتی، و قوانین گفتگو:‌ مورد فلسطین» است.