نائومی بائوم

نائومی بائوم

عن الكاتب
نائومی بام، دارای مدرک دکترا، از مشاوران بین المللی مدیریت روانشناختی فاجعه و اضطراب با تاکید بر مقاومت است. وی اخیرا کتابی منتشر کرده است به نام : «زندگی غیرقابل پیش بینی:‌ سفر روانشناس فاجعه در وادی سرطان پستان». ‪وی مادر هفت فرزند و دوازده نوه است.‬.