لورا بن داوید

لورا بن داوید

عن الكاتب
لورا بن داوید با تکیه به خاطراتش از زیارت اسرائیل شروع به نوشتن کرد و دیگر دست نکشید. او نویسنده کتاب «سفر به جلو»، سفرنامه و خاطرات او از مهاجرت به اسرائیل است. او در موقعیت های گوناگون درباره اسرائیل و زیارت اسرائیل در شهرهای مختلف آمریکا سخن گفته است. او که پیش از این رییس رسانه های جمعی در سازمان « Nefesh B'Nefesh » بوده است چندی پیش پروژه خودش را با نام « LBD Creative » در زمینه مشابه آغاز کرد.