دانیئل برنبام

دانیئل برنبام

عن الكاتب
دانیئل برنبام از مدیران اجرایی ارشد «سودااستریم اینترنشنال» (SodaStream) است.