توویا بوک

توویا بوک

عن الكاتب
«توویا بوک» نویسنده کتاب «به خاطر صیون»:‌ برنامه ای در یادگیری اسرائيل، راهنمای تورهای مسافرتی که دارای مجوز وزارت ‪گردشگری‬ اسرائيل است. وی همچنین کاندید دوره دکترا در کانادا در آموزش عبری است. توویا بوک در لندن به دنیا آمده و انگلیس و آفریقای جنوبی بزرگ شده است و پس از مهاجرت به اسرائیل در ۱۷ سالگی و تحصیل در موسسه مذهبی «یشیوا»، داوطلب کار در نیروی دفاعی شد و در یکی از واحدهای معتبر خدمت کرد. پس از دوره های گوناگون تحصیلی و شغلی، وی اکنون مشغول کار بر روی کتاب دیگری در تاریخ مردم یهود است.