آدینا کارپوچ بورتز

آدینا کارپوچ بورتز

عن الكاتب
«آدینا کارپوچ بورتز» متولد شیلی و بزرگ‌شده‌ی آتلانتا (آمریکا) است. به مدرسه‌ی سولومون خخار اپشتین و مدرسه‌ی وبر رفته و در آنجا علاقه‌ی وی به زبان و نوشتن و عکاسی و خاورمیانه جوانه زده است. وی سال گذشته را در اورشلیم و در سفر به «کیوونیم» گذراند. وی در ۲۰۱۵ به اسرائیل بازگشت نموده. و اکنون در نیروی دفاعی اسرائیل خدمت می‌کند.