جو بوچینو

عن الكاتب
«جو بوچینو» سرهنگ بازنشستهٔ ارتش ایالات متحده تا ژوئیهٔ ۲۰۲۳ رئیس ارتباطات لشکر مرکزی بود. در حال حاضر مدیرعامل «شرکت مشاورهٔ جو بوسینو» با مسؤولیت محدود، و نویسنده کتاب «برای نجات دهکده، دهکده را آتش بزن»، پیرامون عملیات تهاجمی سال نو قمری جنگ ویتنام، که در دست انتشار است.