سیمون هاردی باتلر

سیمون هاردی باتلر

عن الكاتب
«سیمون هاردی باتلر» نویسنده و ویراستار و ساکن نیویورک است. او برای نشریه هایی نظیر «Zagat» و «Adweek» قلم زده است و با شمار زیادی از مردم مصاحبه کرده است از جمله دو بازمانده هولوکاست که داستان زندگی ایشان در وبسایت موزه هولوکاست ایالات متحده موجود است.