هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون

عن الكاتب
هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و سناتور از نیویورک و همچنین از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده است.