جینا کهن

جینا کهن

عن الكاتب
جینا کهن فارغ التحصیل «ناکس کالج»، و دارای کارشناسی ادبیات انگلیسی است و دروسی در زبان اسپانیایی و نویسندگی خلاق داشته است. جنا شرکت بازاریابی خود را باز کرد و به عنوان مشاور بازاریابی برای چندین کمپانی تازه پای شیکاگولند کار کرد. پس از شش ماه بی نظیر کار در اتاق فکر ۱۸۷۱، به بخش غیرانتفاعی معطوف شد و اکنون کارآموز سازمان بین المللی اسرائيلی کمک های بشردوستانه از طریق «تیکون اولام» در تل آویو است.