لئونارد کول

لئونارد کول

عن الكاتب
«لئونارد کول» استادیار علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز نیومارک نیوجرسی ایالات متحده‪،‬ مدیر بخش پزشکی اورژانس در دانشکده پزشکی راتگرز نیوجرسی، و مدیر برنامه دارویی ترور و امنیت در این دانشکده است.