مارک کوپر

مارک کوپر

عن الكاتب
خاخام «مارک کوپر» در لس آنجلس بزرگ شد و بیش از سی سال است که خاخام جماعت است و در کنیسه «تاتیک» ماساچوست، «آبردین» نیوجرسی،‌ و ساوت اورنج نیوجرسی فعال است. وی ۱۷ سال خاخام کنیسه «اوهب شالوم» بوده است. خاخام کوپر همچنین در نیوجرسی و نیویورک مراسم ختنه را بجا می آورد. وی و همسرش پنج پسر دارند.