ناتان لوپز کاردوزو

ناتان لوپز کاردوزو

عن الكاتب
خاخام «ناتان لوپز کاردوزو» بنیانگزار و مدیر آکادمی «دیوید کاردوزو» است. او به داشتن عقاید اصیل و جنجالی در امور یهودیت معروف است و نظریات وی در سراسر جهان به شدت مورد بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار دارد.