دبورا هوسن-کوریئل

دبورا هوسن-کوریئل

عن الكاتب
«دبورا هوسن-کوریئل» از وکلای اسرائيلی و کارشناس قوانین و مقررات امنیت سایبری است. با کمپانی مشاور امنیت سایبری، کانفیدا دیجیتال، و نیز با زیخنر، آلمان و کاروس ال ال سی در نیویورک و اسرائيل همکاری می کند. وی همچنین در دانشگاه تل آویو به پژوهش مشغول است.