جاستین دانیلویتز

عن الكاتب
«جاستین دانیلویتز»، دادستان پیشین فدرال، اکنون وکیل دعاوی در پنسیلوانیای ایالات متحده است و تخصص وی در دفاع از پرونده‌های جنایی کارمندان اداری، تحقیقات دولتی و داخلی است.