استفان فلاتو

استفان فلاتو

عن الكاتب
«استفان فلاتو» وکیل مقیم نیوجرسی است. او پدر «الیسا فلاتو» است که در آوریل ۱۹۹۵ توسط تروریست های فلسطینی به قتل رسید. فلاتو همچنین موسس بورسیه «الیسا فلاتو» است.