چهار فعال مدنی

چهار فعال مدنی

عن الكاتب
نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارتونیست؛ کاسپین ماکان، فیلمساز و فعال سیاسی؛ سلمان سیما، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین؛ رضا پرچی زاده، نویسنده و پژوهشگر سیاسی