مایکل فومنتو

مایکل فومنتو

عن الكاتب
مایکل فومنتو، وکیل، نویسنده، و عکاس-روزنامه نگار و کهنه سرباز هوابرد ارتش ایالات متحده است. وی به عنوان عکاس-روزنامه نگار در جنگ عراق و افغانستان حضور داشته است. وی نویسنده پنج کتاب و بیش از ۸۰۰ مقاله است، و سال های بسیاری کارمند اندیشکده های مختلف ایالات متحده بوده است. وی اکنون در کولورادو ایالات متحده ساکن است.