الیوت گلاسنبرگ

الیوت گلاسنبرگ

عن الكاتب
«الیوت گلاسنبرگ» آموزگار و کنشگر یهودی و دگرباش آمریکایی-کانادایی-اسرائیلی است. وی در تل‌آویو سکولار «یشیوای بی‌آی‌ان‌ای» (جنبش یهودی برای تغییر اجتماعی) تدریس می‌کند و یکی از رؤسای «رایت ناو» (مدافع پناه‌جویان آفریقایی در اسرائیل) و یک داوطلب-کنشگر است.