شاموئل گلدین

شاموئل گلدین

عن الكاتب
خاخام شاموئل گلدین، در ۲۰۱۷ بهمراه همسر خود به اسرائیل بازگشت نمود و هم اکنون در اورشلیم زندگی میکند، به تدریس در دانشگاه، آموزش، و نوشتن ادامه می‌دهد. پیش از این پنج جلد کتاب به قلم او در خصوص تورات انتشار یافته است. وی پیش از بازگشت، بارها به اسرائیل سفر کرده، بویژه در دوران سخت دو انتفاضه، جنگ عراق در خلیج فارس، عملیات فولاد، عملیات ستون آتش، و عملیات تیغه محافظ.