لاری گلدشتاین

لاری گلدشتاین

عن الكاتب
«لاری گلدشتاین» از وکلای ثبت اختراعات در ایالات متحده و وکیل مدافع در اسرائیل است. تخصص وی در فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی امور نظامی و مدنی است. با همکاری «شورات حادین» – مرکز حقوقی اسرائيل – کتابی در حقوق جنگی (که حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی هم نامیده می‌شود) را به رشته‌ی تحریر درآورده است با عنوان‌ «جدولی علیه دشمنان‌ام: اسرائیل در جبهه‌ی نظام حقوق جنگی» (انتشارات جفن، اورشلیم، ۲۰۱۷). در ۱۹۸۸ به اسرائیل مهاجرت کرده است. لیسانس از کالج هاروارد، فوق لیسانس از دانشگاه نوروسترن جی‌دی شیکاگو.