براخا گلداشتاین

براخا گلداشتاین

عن الكاتب
براخا گلداشتاین، خود اثری است در پروسه‌ی پیشرفت. می‌نویسد که روح خود را آزاد کند و ایده‌های خود را با جهان سهیم شود.