فرانسین گوردون

فرانسین گوردون

عن الكاتب
فرانسین گوردون هنرمند و فعال اجتماعی است که در نیویورک، کلیولند، و اوررشلیم خانه دارد. از نوامبر ۲۰۱۰ تا کنون در «پروژه حقوق مقدس، سرود مقدس»، ۹ کنسرت دغدغه ها در ایالات متحده و اسرائیل برگزار کرده است. سال ۲۰۱۶ برای کمپین خانم گوردون علیه بی عدالتی و رفتار اجتماعی غیراخلاقی تحت نام اصول دین یهود، سال پر تلاشی خواهد بود. اطلاعات بیشتر در مورد «پروژه حقوق مقدس، سرود مقدس» را در www.sacredrightssacredsong.org می توانید بیابید.