اورلی گلد حاکلی

اورلی گلد حاکلی

عن الكاتب
«اورلی گلد حاکلی» نویسنده‌ای است از اهالی تگزاس که در ۱۰ سالگی به اسرائیل مهاجرت و اکنون در جنوب اسرائیل چهار فرزندش را بزرگ می‌کند. عاشق شنا و پیلاتی و یکی از رهبران جنبش «زنان، دستمزد، صلح» است.