تالیا هرینگ

تالیا هرینگ

عن الكاتب
«تالیا هرینگ» اهل کالیفرنیا و به اسرائیل مهاجرت کرده است. یک سال از خدمت سربازی خود در «آله نگیف» را در یک «موشاو» در جنوب اسرائیل گذراند که دهکده‌ی توانبخشی برای مردمی با ناتوانی‌های جسمی شدید است. هم‌اکنون در حیفا زندگی می‌کند و سال دوم خدمت سربازی خود را به عنوان راهنمای گردشگری می‌گذراند. در وبلاگ خود برای ارتباط‌گیری با دوستان و خانواده می‌نویسد و ایده‌ها و انگیزه‌های امیدبخش خود در دستاوردهای فردی و احترام به ارزش‌ها منتشر می‌کند.