استیو ایسرائل

استیو ایسرائل

عن الكاتب
«استیو ایسرائل» (Steve Israel)، نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده از حوزه انتخابیه سوم نیویورک است.