آرون جیکوب

عن الكاتب
«آرون جیکوب» رئیس امور دیپلماتیک کمیتهٔ یهودیان آمریکا (AJC) است. او از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ معاون نمایندهٔ دائم اسرائیل، مقامی معادل سفیر کشور، در سازمان ملل بود.