مایک کالین

مایک کالین

عن الكاتب
ریچارد لاکین (1939 تا 2015) اهل نیوتون ماساچوست در آمریکا بود، و از مدیران سابق دبستان گلاستونبری. وی در اوایل 1980 به اسرائیل مهاجرت کرد. در اکتبر 2015 در یکی از حمله های تروریستی به یک اتوبوس در نزدیکی خانه اش، به سختی مجروح و کشته شد. در زیر بخشی از کتاب ریچارد لاکین با عنوان «آموزش به مثابه عملی عاشقانه»: خاطرات و تفکرات یک معلم، مدیر، و کودک پیشین را می خوانید. این بخش از کتاب با لطف خانواده اش که اجازه انتشار دادند، در تایمز اسرائیل منتشر می شود.