تزویکا کلاین

تزویکا کلاین

عن الكاتب
«تزویکا کلاین» از روزنامه‌نگاران اسرائیلی است که موفق به دریافت جایزه شده، و از امور جوامع یهودی خارج از اسرائیل را برای روزنامه‌ی «ماکور ریشون» و ان‌آر‌جی۳۶۰ پوشش می‌دهد.