انسون لایتنر

انسون لایتنر

عن الكاتب
خاخام انسون لایتنر از اهالی سیاتل آمریکا، رئیس پیشین انستیتوی چینا-یهودی و از دبیران باسابقه‌ی مجله‌ی «پوینتز ایست» است. کتاب «یهودیان چینی کیفنگ: هزارسال همسان‌سازی و پایداری» (لکزینگتون بوکز) را به طور مشترک همراه با «جوردن پی‌پر» نوشته است که در آینده به بازار خواهد آمد. پیش از این، با کمیته‌ی یهودیان آمریکایی و فدراسیون کلان‌شهر سیاتل همکاری کرده است.