داو لیپمن

داو لیپمن

عن الكاتب
«داو لیپمن» بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نماینده حزب «یش عاتید» در کنست بود. وی اخیرا به مدیریت دیپلماسی عمومی در «سازمان جهانی صیونیستی» منصوب شده است. داو آموزگار و نویسنده و کوشنده اجتماعی در شهر «بیت شمش» در اسرائیل است و همراه همسر و چهار فرزند خود در همین شهر زندگی می کند. خاخام لیپمن از سوی کالج خاخامی در اسرائیل به مقام خاخامی برگزیده شده و از دانشگاه «جانز هاپکینز» در آمریکا کارشناسی ارشد خود را در رشته آموزش و پرورش دریافت کرده است. وی در مبارزه با افراطگری مذهبی در اسرائیل پیشگام بوده و در راس تلاش ها برای ایجاد اتحاد یهودی در اسرائیل و سراسر جهان قرار داشته است. مقالات وی بازتاب-دهنده نظرات شخصی اوست و نه ضرورتا نظرات «سازمان جهانی صیونیستی».