مالی لیوینگستون

مالی لیوینگستون

عن الكاتب
«لاری دیوید» یک‌بار گفت: «من مخترع نیستم. من بهبود دهنده‌ام. چیزهایی که خراب شده‌اند را بهبود می‌دهم». کاری که مالی لیوینگستون می‌کند، از بدیهه، کمدی، ‬یا سرپایی، بهبود زندگی در اسرائیل است با هر خنده‌ای که بلند می‌شود از اجراهای صادقانه و خنده‌آور وی در نگاه‌اش به سرزمین مقدس.