الکس ماگن

عن الكاتب
«الکس ماگن» از مدیران اجرایی فناوری و سرگرمی در لس آنجلس است. او و شوهرش دو پسر دوقلوی پنج ساله دارند که به مدرسهٔ «تمپل اسرائیل هالیوود» می روند. او و همسرش مجری برنامه Daddy Squared، «پادکست پدران گی» هستند.