اباکار منانی

عن الكاتب
«اباکار منانی»، تاجر زادهٔ چاد، که مقیم دوبی است، از پرخواننده ترین چهره های معروف چاد در شبکه های اجتماعی است. او دیپلمات سابق و مشاور ویژهٔ رئیس جمهور چاد بوده، و جایزهٔ «فرانس آفیسر کراس» لژیون دونور ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و نیکولای سارکوزی را کسب کرده است.