شری مندل

شری مندل

عن الكاتب
شری مندل از مدیران «بنیاد کبی مندل» (Koby Mandell Foundation)، بنیاد حمایت از خانواده های داغدیده اسرائیلی است. به قلم وی کتاب «نعمت شکسته دلی» جایزه ملی کتاب یهود را در سال 2004 از آن خود کرد.