العاد نهورای

العاد نهورای

عن الكاتب
«العاد نهورای» نویسنده ساکن «کروان هایتس» بروکلین/نیویورک است. وی مؤسس «خِو-رایا»، انجمنی برای یهودیان خلاق می باشد. او همچنین در «پاپ خسید» نیز می نویسد. نوشته های وی در «گاردین» و «هافینگتن پست» و روزنامه های دیگر منتشر شده است.