یوناتان نریل

یوناتان نریل

عن الكاتب
خاخام یوناتان نریل بنیانگزار و مدیر مرکز بینامذهبی تحولات پایا است. وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را با تمرکز امور زیست‌محیطی بین‌المللی از دانشگاه استانفورد، و درجه‌ی خاخامی را در اسرائیل دریافت کرده است. وی رئیس تحریریه و سردبیر دو نشریه‌ی اصول اخلاقی زیست‌محیطی است و در مورد دین و بوم‌شناسی می‌نویسد. وی با همسرش شانا و دو فرزندشان در اورشلیم ساکن است.