هیلل نیومن

هیلل نیومن

عن الكاتب
دکتر هیلل نیومن در حال حاضر در شاخه استراتژیک وزارت خارجه اسرائيل خدمت می کند. پیش از این سفیر اسرائيل در ازبکستان، معاون کنسول اول اسرائيل در نیو انگلند در آمریکا بوده است. وی دارای دکترا در رشته تاریخ یهود است.