زوهر پالتی

عن الكاتب
«زوهر پالتی» رئیس پیشین سیاست گذاری و امور سیاسی-نظامی وزارت دفاع اسرائيل و رئیس بخش اطلاعات سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ‌ اسرائیل (موساد) که در حال حاضر پژوهشگر انستیتوی سیاست خاورمیانهٔ واشنگتن است.
اتصل بي

    إسمك
    عنوان بريدك الإلكتروني
    موضوع
    رسالة