رضا پرچی‌زاده

رضا پرچی‌زاده

عن الكاتب
رضا پرچی‌زاده نظریه‌پرداز و تحلیلگر سیاسی بین‌المللی است. تمرکز تحقیقاتی وی روی خاورمیانه، ایالات متحده، بریتانیای کبیر، و روسیه است.