فرحانا رحمان

فرحانا رحمان

عن الكاتب
«فرحانا رحمان»، مدیر ارتباطات « ZCast»، و مدیر بازاریابی « Kaipule» است. وی هم‌چنین مدیرعامل « TechShmooze» (یک بنگاه بازاریابی آن‌لاین که راه‌اندازهای فن‌آوری اسرائیلی تهیه می‌کند) می‌باشد. هدف وی آن است که برای افراد جوان خوش‌آتیه امکان تجربه‌ی حرفه‌ای را فراهم کند تا بتوانند پس از مهاجرت به اسرائیل کار مناسبی در زمینه‌ی فن‌آوری پیدا کنند. فرحانا به‌عنوان یک صیونیست مسلمان، اخیرا در فعالیت‌های آموزشی و ساختن پل‌‌های ارتباطی‌ محبوبیت زیادی کسب کرده است.