نیما راشدان

نیما راشدان

بیشتر
عن الكاتب
نیما راشدان از اولین فعالان اینترنتی ایران بوده است. وی در ۱۹۹۸ به عنوان روزنامه‌نگار هوادار دموکراسی دستگیر و در زندان اوین زندانی شد و یک ماه را نیز در انفرادی گذراند. پس از آزادی به سوئیس مهاجرت کرد و اکنون در اروپای مرکزی ساکن است و به عنوان مخالف رژیم و هدایت‌گر فعالیت می‌کند. وی غالبا به شباهت‌های رویکردی رژیم فعلی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در مقالات خود اشاره می‌کند.