جف رابینسون

جف رابینسون

عن الكاتب
جف رابینسون، از نمایندگان پیشین ایالات متحده در شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دولت کلینتون، هم اکنون در شهر بوستون به وکالت مشغول است.