مایکل سانگر

مایکل سانگر

عن الكاتب
«مایکل سانگر» از مدرسان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه «Southwestern University» در آمریکا است و نویسنده دو کتاب و ویراستار یک کتاب دیگر. وی از فینالیست‌های جایزه‌ آموزش این دانشگاه و سخنرانی‌های متعددی در باره‌ی تاریخ فرهنگ در اروپا، اسرائیل و آمریکای شمالی داشته است.