چارلی ساوینور

چارلی ساوینور

عن الكاتب
خاخام چارلی ساوینور مدیر برنامه‌های آموزشی کنیسای خیابان پارک نیویورک است. فارغ التحصیل براندیس، جی‌تی‌اس، و کالج تربیت معلم دانشگاه کلمبیا است. بلاگر است و در مورد پرورش کودک، آموزش، و رهبری می‌نویسد. همچنین به عنوان داوطلب برای سرباز‌های بی‌کس نیروی دفاعی اسرائیل کمک مالی جمع می‌کند.