آریئل پاز ساویکی

آریئل پاز ساویکی

عن الكاتب
«آریئل پاز ساویکی» پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی مقطع لیسانس در مطالعات خاورمیانه و اقتصاد، هفت سال به عنوان کارشناس برای دولت اسرائیل کار کرد و تمرکز وی بر مسائل منطقه بود. اکنون دوره‌ی فارغ‌التحصیلی را در دانشگاه جان هاپکینز می‌گذراند و تمرکز وی بر مطالعات استراتژیک مطالعات خاورمیانه است. او یک آمریکایی اسرائیلی، و بشردوست است.