آرون شیر

آرون شیر

عن الكاتب
«آرون شیر» سردبیر تیم نخبه‌ی شهروندان روزنامه‌نگار در «دیلی فرییر» (The Daily Freier) است، و از ۲۰۱۴ به این سو خبرهای تل‌آویو را گزارش می‌دهد. این مطلب، طنز و از این‌جور چیزها است.